Termovizní služby

Termovize umožňuje rychlý a bezkontaktní průzkum rozložení teplot na povrchu stavebních konstrukcí a používá se jí pro určení míst v obvodovém plášti, kterými dochází ke zvýšeným tepelným ztrátám, jak vlivem tepelných mostů, tak v důsledku nesprávného provedení spár a styků. Termografická měření ve stavebnictví lze provádět v závislosti na klimatických podmínkách, zpravidla od listopadu do března.
 
Vedle kontroly úniků tepla obálkou budov lze pomocí termokamery vyhledávat např.
• místa s rizikem tvorby alergenních plísní plísní (termokamera a vlhkostní sonda)
• tepelně izolačních vlastností rozvodů tepla
• úniky teplonosného media podlahového vytápění
 
Na termovizním snímku jsou teplotám přiřazeny barvy dle teplotní škály vpravo od snímku. Každý snímek obsahuje celé barevné spektum, kdy nejchladnějšímu místu na snímku je přiřazena černá barva a nejteplejšímu místu barva bílá.
Na snímcích pořízených z vnějšku objektu zjišťujeme tepelné úniky v místech dle teplotní škály směrem k vyšším teplotám a naopak u snímků pořízených zevnitř objektu hledáme chladná místa reprezentovaná barvami přiřazenými nízkým teplotám.
 

Diagnostika staveb z exteriéru

Exteriérová termografická kontrola je zaměřena především na kontrolu tepelně technických konstrukcí tvořících obálku budovy, kde termovizní diagnostika zobrazí místa zvýšených tepelných ztrát. Termografická diagnostika staveb podá informaci o celkovém stavu obvodového pláště a odhalí, které konstrukce se jeví jako nejvíce energeticky ztrátové. Termografická diagnostika staveb ověří účinnost provedených opatření ke snížení tepelných ztrát. 
 

Diagnostika staveb v interiéru

Interiérová termografická kontrola také slouží ke kontrole tepelně technických vlastností obálky staveb, k lokalizaci vad a poruch v plášti budovy při návaznosti na termovizi z vnější strany. Vnitřní termovizní diagnostika staveb odhalí riziková místa s nízkou povrchovou teplotou, kde hrozí kondenzace vodních par a následně vznik plísní. Termovize staveb a termovize budov odhalí místa s odlišným teplotním polem a skladby konstrukcí s odlišnými tepelně technickými vlastnostmi.

Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) lidově energetické štítky zavedl zákon 406/2000 Sb. už v roce 2009. Novela zákona z roku 2012 pak dále rozšiřuje používání průkazů. Mimo jiné se má od 1. 1. 2013 průkaz předkládat při prodeji a pronájmu budovy.

 

 

Dále nabízíme

Projektování pozemních staveb
Projektová činnost ve výstavbě - pozemní stavby, novostavby, nástavby, stavební úpravy, vizualizace budov. Provádíme inženýrskou činnost.

Více informací

PENB a energetické audity
Průkazy energetické náročnosti budov. Energetické posudky pro dotační programy (Nová zelená úsporám, operační programy). Energetické audity.

Více informací

Termovizní služby
Termografická měření ve stavebnictví lze provádět v závislosti na klimatických podmínkách, zpravidla od listopadu do března.

Více informací

Tisk, kopírování a scan do souboru
Kopírujeme a tiskneme černobíle i barevně běžně dostupné formáty až do šíře 914 mm. Dále nabízíme v tomto rozsahu také SCAN do PDF či rastru.

Více informací

Oceňování nemovitostí.
Zpracujeme pro vás znalecký posudek pro všechny potřebné účely – jak posudek dle platné vyhlášky ministerstva financí České republiky, tak posudek o tržní, neboli obvyklé, ceně vaší nemovitosti.