Projektová činnost, PENB a znalecké posudky a odhady nemovitostí

Naše služby.

Projektování pozemních staveb

Projektová činnost ve výstavbě - pozemní stavby, novostavby, nástavby, stavební úpravy, vizualizace budov. Provádíme inženýrskou činnost (zajištění dokladů, vyjádření, příprava a podání žádostí). Nabízíme poradenskou a konzultační činnost při přípravě staveb.

Naše projekční kancelář se zabývá návrhem veškerých pozemních staveb s různým konstrukčním řešením. Mimo projektů běžných novostaveb a rekonstrukcí rodinných domků, penzionů, výrobních a skladovacích hal zajišťujeme i projekty dřevostaveb.

Rozsah naší činnosti:

 • architektonické studie pozemních staveb
 • pasporty staveb
 • dokumentace k odstranění staveb
 • projekty pro územní řízení
 • projekty pro ohlášení stavby nebo stavební povolení
 • prováděcí dokumentace včetně výkazů výměr
 • položkové rozpočty staveb
 • veškeré stupně dokumentace pro povolení staveb zajišťujeme včetně všech potřebných náležitostí tj. veškerých souhlasů, stanovisek, vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a dalších institucí
 • v případě zájmu zajistíme na základě plné moci stavební povolení, případně ho zajistíme vypracováním a uzavřením veřejnoprávní smlouvy, která územní rozhodnutí a stavební povolení nahradí, významně zkracuje správní lhůty a zároveň snižuje správní poplatky na polovinu
 • energetické posouzení objektu
 • požární posouzení stavby
 • výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)
 • 3D vizualizace staveb s případným zapracováním do reálné fotografie
 • autorské dozory staveb
 • technické dozory staveb
 • zaměření stávajících staveb

 

Dále nabízíme

Projektování pozemních staveb
Projektová činnost ve výstavbě - pozemní stavby, novostavby, nástavby, stavební úpravy, vizualizace budov. Provádíme inženýrskou činnost.

Více informací

PENB a energetické audity
Průkazy energetické náročnosti budov. Energetické posudky pro dotační programy (Nová zelená úsporám, operační programy). Energetické audity.

Více informací

Oceňování nemovitostí.
Zpracujeme pro vás znalecký posudek pro všechny potřebné účely – jak posudek dle platné vyhlášky ministerstva financí České republiky, tak posudek o tržní, neboli obvyklé, ceně vaší nemovitosti.
Tisk, kopírování a scan do souboru
Tiskneme, kopírujeme a skenujeme až do formátu A0. Pro tisk připravíme všechny běžné dokumenty, ale i speciální přípony CAD programů včetně formátu IFC.

Více informací