• Projektování pozemních staveb. Nabízíme také vypracování v BIM.

  Projektování pozemních staveb.
  Nabízíme také vypracování v BIM.

  Kompletní projektové dokumentace pozemních staveb. Vizualizace budov a výstup v BIM formátu IFC v4.

Projektování pozemních staveb

Projektová činnost ve výstavbě - pozemní stavby, novostavby, nástavby, stavební úpravy, vizualizace budov. Provádíme inženýrskou činnost (zajištění dokladů, vyjádření, příprava a podání žádostí). Nabízíme poradenskou a konzultační činnost při přípravě staveb.

Naše projekční kancelář se zabývá návrhem veškerých pozemních staveb s různým konstrukčním řešením. Mimo projektů běžných novostaveb a rekonstrukcí rodinných domků, penzionů, výrobních a skladovacích hal zajišťujeme i projekty dřevostaveb.

Rozsah naší činnosti:

 • architektonické studie pozemních staveb
 • pasporty staveb
 • dokumentace k odstranění staveb
 • projekty pro územní řízení
 • projekty pro ohlášení stavby nebo stavební povolení
 • prováděcí dokumentace včetně výkazů výměr
 • položkové rozpočty staveb
 • veškeré stupně dokumentace pro povolení staveb zajišťujeme včetně všech potřebných náležitostí tj. veškerých souhlasů, stanovisek, vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a dalších institucí
 • v případě zájmu zajistíme na základě plné moci stavební povolení, případně ho zajistíme vypracováním a uzavřením veřejnoprávní smlouvy, která územní rozhodnutí a stavební povolení nahradí, významně zkracuje správní lhůty a zároveň snižuje správní poplatky na polovinu
 • energetické posouzení objektu
 • požární posouzení stavby
 • 3D vizualizace staveb s případným zapracováním do reálné fotografie
 • autorské dozory staveb
 • zaměření stávajících staveb

 

Dále nabízíme

Projektování pozemních staveb
Projektová činnost ve výstavbě - pozemní stavby, novostavby, nástavby, stavební úpravy, vizualizace budov. Provádíme inženýrskou činnost.

Více informací

PENB a energetické audity
Průkazy energetické náročnosti budov. Energetické posudky pro dotační programy (Nová zelená úsporám, operační programy). Energetické audity.

Více informací

Termovizní služby
Termografická měření ve stavebnictví lze provádět v závislosti na klimatických podmínkách, zpravidla od listopadu do března.

Více informací

Tisk, kopírování a scan do souboru
Kopírujeme a tiskneme černobíle i barevně běžně dostupné formáty až do šíře 914 mm. Dále nabízíme v tomto rozsahu také SCAN do PDF či rastru.

Více informací

Oceňování nemovitostí.
Zpracujeme pro vás znalecký posudek pro všechny potřebné účely – jak posudek dle platné vyhlášky ministerstva financí České republiky, tak posudek o tržní, neboli obvyklé, ceně vaší nemovitosti.