• Denní stacionář v Přešticích

  V novém objektu, který se od května staví, bude v suterénu společenská místnost, která bude fungovat i jako jídelna a kavárna. První patro nabídne ergoterapeutické dílny a podkroví klidovou zónu pro odpočinek. Chybět nebude terasa a plány počítají také s multifunkčním prostorem pro zhruba 70 lidí. Přes týden z něj bude další společenská místnost, v neděli se změní v kapli.

  Projekt ve spolupráci s Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem

 • Stavební úpravy RD v Horšovském Týně

  Stavební úpravy stávajícího objektu RD, přístavba a kompletní zateplení.
 • Obytná zóna Na Bábě v Domažlicích

  Obytnou zónu Na Bábě naleznete mezi bývalými kasárnami, Jezerem a stavbou nové nemocnice. Urbanistické schéma navrhované skupiny je tvořeno osou páteřní komunikace k nemocnici s návaznými obytnými ulicemi, které oddělují jednotlivé bloky zástavby.

  Projekt ve spolupráci s Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem

 • Mateřská škola v Domažlicích

  Jedná se o novostavbu mateřské školky. Objekt je navržen v zastavěné části města, v areálu bývalých kasáren, v lokalitě, kde je plánovaná výstavba nových bytových domů. Bezprostřední okolí tvoří převážně bytové domy, drobná výroba a administrativa. Objekt svou velikostí a prostorovým uspořádáním navazuje na stávající řešení území a na nový návrh lokality Petrovická. Skládá se ze tří částí, které jsou vzájemně propojeny a tvoří nový uliční blok. MŠ má dvě plná nadzemní podlaží s plochou střechou.

 • Modernizace sportovního areálu Střelnice v Domažlicích

  Modernizace zahrnuje rekonstrukci travnaté plochy a stavbu nové tribuny. V objektu tribuny jsou připraveny šatny pro hráče mezinárodních soutěží, zázemí rozhodčích nebo novinářů, dále bufet, sociální zařízení, hlasatelna i místo pro V.I.P.

  Projekt ve spolupráci s Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem

 • Kostel farního sboru Českobratrské církve evangelické v Domažlicích

  Nový evangelický kostel Českobratrské církve evangelické v Domažlicích na sebe poutá pozornost nejen výjimečnou architekturou, díky které si po právu zaslouží titul Stavba Plzeňského kraje 2008, ale také moderním pojetím zdejšího farního sboru.

  Projekt ve spolupráci s Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem

 • Zateplení ZŠ v Domažlicích

  Kompletní zateplení ZŠ, výměna okenní a dveřních výplní, instalace venkovních žaluzií.

  Projekt ve spolupráci s Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem

 • Hasičská zbrojnice Všeruby

  Z urbanistického hlediska se pozemek nachází na křižovatce mezi tradiční zástavbou obce a objekty z pozdější doby výstavby. Pozemek stavby přímo sousedí se stávající zbrojnicí a s fotbalovým hřištěm. Objekt svým návrhem navazuje na stávající řešení lokality.

 • Výrobní areál Poběžovice

  Průmyslové a administrativní objekty ve výrobním areálu firmy G.T.S. Poběžovice, spol. s r.o.
 • Horská chata na Čerchově

  Řešená stavba se nachází na vrcholu Čerchova, jedná se o objekt bývalé vojenské ubikace, který byl součástí bývalého vojenského areálu. Pro vrchol Čerchova, který se nachází v CHKO Český les byla zpracována rozvojová studie, která slouží jako územně plánovací podklad. Záměrem investora je přestavba vojenského objektu (ubikace) na horskou chatu, ve které bude muzeum, restaurace a ubytování. Architektonické řešení vychází z řešené lokality a je v souladu s požadavky CHKO.

 • Skanzen odhalené minulosti Lučina / Grafenried

  Cílem projektu je trvalé zajištění pozůstatků bývalého sídla Lučina, jakož i zřízení naučné stezky pro udržitelné zpřístupnění tohoto místa symbolizujícího společnou historii. Dojde tak k zachování jedinečného česko-německého místa setkávání jak pro návštěvníky-turisty, tak pro mladou generaci, k posílení regionální identity místních. Jako místo, "kde se učí historie", se zde mají také uskutečňovat aktivní setkání českých a německých skupin žáků a studentů.

Naše služby

Projektování pozemních staveb
Projektová činnost ve výstavbě - pozemní stavby, novostavby, nástavby, stavební úpravy, vizualizace budov. Provádíme inženýrskou činnost.

Více informací

PENB a energetické audity
Průkazy energetické náročnosti budov. Energetické posudky pro dotační programy (Nová zelená úsporám, operační programy). Energetické audity.

Více informací

Termovizní služby
Termografická měření ve stavebnictví lze provádět v závislosti na klimatických podmínkách, zpravidla od listopadu do března.

Více informací

Tisk, kopírování a scan do souboru
Kopírujeme a tiskneme černobíle i barevně běžně dostupné formáty až do šíře 914 mm. Dále nabízíme v tomto rozsahu také SCAN do PDF či rastru.

Více informací

Oceňování nemovitostí.
Zpracujeme pro vás znalecký posudek pro všechny potřebné účely – jak posudek dle platné vyhlášky ministerstva financí České republiky, tak posudek o tržní, neboli obvyklé, ceně vaší nemovitosti.

Reference

Naše projekty

Naše projektová kancelář zpracovává projektovou dokumentaci novostaveb, rekonstrukcí, adaptací a modernizací staveb. Projektujeme jak rodinné domy, tak stavby a prostory určené pro obchod nebo průmysl. Projekty zajišťujeme komplexně a vždy v potřebném rozsahu pro daný účel.